Om World of Pétanque

World of Pétanque arbetar efter devisen "Innovation with Passion". Det innebär att vi brinner för att sprida och bredda spelet och sporten boule i Sverige och utomlands. Köper ni produkter av oss stödjer ni även utvecklingen av detta. Vår målsättning är att vara en stark och kunnig samarbetspartner i allt som rör spelet och sporten boule/pétanque.

Av boulespelare för boulespelare